Miten toimitaan, kun on sattunut liikenneonnettomuus?

Jos liikenneonnettomuudessa on loukkaantuneita, siitä tulee välittömästi ilmoittaa pelastuslaitokselle 112 tai poliisille 110.

Jos liikenneonnettomuudessa ei ole loukkaantuneita ja kuljettajat ovat aiheuttamisen vastuun suhteen samaa mieltä, ei poliisille tarvitse ilmoittaa.

Liikennevahingon yhteydessä tulee täyttää lomake -liikenneonnettomuusilmoitus tai laatia vapaamuotoinen ja allekirjoitettu kirjallinen selvitys.

Ota ensi tilassa yhteyttä meidän vahinkokäsittelyymme 6 711 600, paikalle tullessasi ota mukaan rekisteriote ja ajokortti.

Meidän neuvonantajamme auttavat laatimaan vakuutusyhtiölle ajoneuvon vahingonkorvausanomuksen ja suorittavat vaurioituneen ajoneuvon tarkastuksen.

Tarvittavat asiakirjat:

Rekisteriote
Ajokortti
Liikenneonnettomuusilmoitus

Abiks:

Liikenneonnettomuusilmoitus
Ajoneuvon vahingonkorvausanomus
Toiminta liikenneonnettomuuden yhteydessä