Andmekaitsetingimused

Andmekaitsetingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Hiteh Autoteenindus OÜ veebilehel www.hiteh.ee (edaspidi Veebileht).

Vastutav andmetöötleja:

Hiteh Autoteenindus OÜ
Telefon: 671 1600
E-post: autoteenindus@hiteh.ee
Veebileht: www.hiteh.ee

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune Veebilehe kasutaja (edaspidi Kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine. Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad Veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Hiteh Autoteenindus OÜ-le omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, teenuste broneerimine või kontaktivormi teel ühenduse võtmine.

Isikuandmete töötlemine ja kasutamine

Kinnitades privaatsustingimused annad õiguse andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Töötleme ja säilitame informatsiooni, mida jagate meiega vabatahtlikult meie Veebilehe kaudu. Näiteks, kui täidate meie Veebilehel mõne kontaktivormi või broneerite aja meie teenuste kasutamiseks. Kontaktivormide kaudu kogutud isikuandmeid (nimi, e-posti aadress ja telefoninumber) töötleme eesmärgiga vastata teie esitatud päringule.

Peale seda, kui oleme teie päringule vastanud, võime alles hoida teie isikuandmeid, et hõlbustada teiega edaspidist suhtlust. Antud isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi, et tagada kiire kommunikatsioon oma klientidega ja teiste inimestega, kes on näidanud üles huvi meie ettevõtte ja selle teenuste vastu.

Hiteh Autoteenindus OÜ kasutab isikuandmeid:

Kasutajale teenuse osutamiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks.

Sisestatud andmeid kasutatakse ainult kontakteerumise eesmärgil, ei jagata kolmandatele osapooltele ega kasutata kõrvaliste eesmärkide täitmiseks.

Hiteh Autoteenindus OÜ kasutab Veebilehe külastatavuse statistikat Veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Oma igapäevases tegevuses kasutame:

  • e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi
  • veebilehe majutust
  • Google – veebilehe kasutusstatistika analüüsi
  • Facebook – sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi.

Kõik seotud partnerid jagavad meiega sarnaseid printsiipe ning hoiavad ja rakendavad Kasutaja isikuandmeid samadel põhitõdedel. Kasutaja huvide kaitsmiseks toimub isikuandmete käitlemine erinevate osapoolte vahel ainult lepingu alusel.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

Lingid teistele lehtedele ja manustatud sisu (embedded content)

Osadel lehtedel on viited teistele kodulehtedele või sisaldavad manustatud sisu, näiteks Youtube video, mida saad otse Veebilehelt vaadata. Manustatud sisu tarbimisel tehnilises mõttes külastad teist kodulehte, kus kehtivad selle kodulehe tingimused.

Need lehed võivad teie kohta koguda andmeid, asendada küpsiseid või edastada teie andmeid kolmandatele osapooltele.

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Hiteh Autoteenindus OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Hiteh Autoteenindus OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide Kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

  • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele
  • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel ka kustutamist
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist
  • nõuda isikuandmete ülekandmist

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile autoteenindus@hiteh.ee vastavasisuline sooviavaldus. 

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt. Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Küpsised

Hiteh Autoteenindus OÜ veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas klient veebilehte kasutab, et kliendi jaoks veebilehe kasutamist isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid on kahte tüüpi:

  • Püsivaid küpsiseid, mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
  • Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja veebilehelt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Veebilehitsejad lubavad tihtipeale vaikimisi küpsisefailide säilitamist tarbija seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. Juhiseid brauserist küpsiste kustutamiseks ja seadistamiseks: Internet Explorer, Crome, Firefox, Opera, Safari.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Hiteh Autoteenindus OÜ Google Analytics teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja ja muu statistika kohta. Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, paigalda oma seadmesse Google Analytics’i blokeeriv rakendus: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend. Järgnevate linkide kaudu leiab rohkem informatsiooni Facebooki reklaamide ja Facebook Pixel kohta.

Privaatsustingimuste muutmine

Hiteh Autoteenindus OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt. Privaatsustingimused on kõige uuemas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kommentaarid

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil autoteenindus@hiteh.ee.

Viimati uuendatud 02.03.2021