auto-hooldamine-tehasegarantii-kehtivuse-ajal

Kus hooldada sõidukit tehasegarantii kehtivuse ajal?

Soetades omale uue auto, tuleb seda regulaarselt hooldada, et tehase antud garantii kehtiks. Kas seda peaks tegema margiesinduses? Tegelikult ei pea.

Vastavalt paljude autotootjate garantii tingimustele ei pea hooldust tegema ilmtingimata margiesinduses.

Garantii katkemine ei ole seotud sellega, kus autot hooldada, kui järgida autotootjate garantiitingimusi

Näiteks Volkswagen näeb ette, et auto garantii katkeb juhul kui ei ole järgitud auto kasutamise, käsitlemise ja hooldamise eeskirju või autot on oskamatult hooldatud.

Kas hooldus on teostatud esinduses või sõltumatus töökojas, ei oma antud juhul tähtsust.

Toyota puhul peab omanik tagama, et sõiduki kasutamine ja hooldamine toimub vastavalt tootja määrustele ja juhistele, mis on kirjas sõiduki omaniku käsiraamatus ja sõiduki lühitutvustuses ning garantii- ja hoolderaamatus.

Omanik vastutab selle eest, et autole tehtud hooldused kajastuks ka dokumentides (garantii- ja hoolderaamatus).

Seega asjaolu, kus ja kelle poolt sõiduki hooldus tehakse  pole oluline. Tähtis on kinni pidada sõiduki valmistajatehase hooldusjuhendist ning kasutada tööde teostamiseks kvaliteetseid materjale ja hooldevedelikke. Sama kehtib avariiliste vigastuste remontimisel.

Euroopa Komisjon on küsimuse tegelikult juba kümmekond aastat tagasi ära reguleerinud: “Kui tootja ja volitatud edasimüüja lepivad kokku et hooldust ja remonditööd tuleb teostada ainult volitatud edasimüüja juures, vastasel juhul garantii katkeb, siis selline asi on konkurentsireeglitega keelatud.

Meie töökojas on olemas nii kvalifitseeritud tööjõud, valmistajatehase remondijuhendid kui ka tööde teostamiseks vajalikud tööriistad, et tagada kvaliteetne tulemus ning jätkuks valmistajatehase garantiid. Seega tehes sõiduki hooldused meie autoremondi töökojas, Teie sõiduki valmistajagarantii ei katke.

Sama teemat on kajastanud ka ERR uudised:

https://www.err.ee/1608187225/autoomanikud-pole-oma-oigusest-garantii-ajal-hooldusfirmat-valida-teadlikud